واحد: آموزش | تعداد بازدید: 667 | تاریخ ارسال خبر: 1395/6/1

انتخاب واحد مهر ماه 95

به اطلاع کليه دانشجويان مي رساند تاريخ انتخاب واحد نيمسال اول 96-95 به شرح ذيل مي باشد:


کارداني و کارشناسي نيمسال اول 94-93 و ماقبل مورخه 16 و 95/6/15
کارداني نيمسال 2 94-93 مورخه 95/6/17
کارشناسي نيمسال 2 94-95 مورخه 95/6/18
کارداني نيمسال اول 95-94 مورخه 20و 95/6/19
کارشناسي نيمسال اول 95-94 مورخه 95/6/21
کارداني نيمسال دوم 95-94 مورخه 23 و 95/6/22
کارشناسي نيمسال دوم 95-94 مورخه 95/6/24

ما را دنبال کنید در