واحد: روابط عمومي | تعداد بازدید: 766 | تاریخ ارسال خبر: 1396/9/27
توسط سرپرست دانشگاه علمي کاربردي استان قزوين؛
از مرکز علمي کاربردي بنياد قزوين بازديد شد
سرپرست و هيأت کارشناسي دانشگاه جامع علمي کاربردي واحد استان قزوين از مرکز آموزش علمي کاربردي بنياد شهيد و امور ايثارگران استان قزوين بازديد کردند.

به گزارش ايثار واحد قزوين، علي فتح‌طاهري سرپرست و هيأت کارشناسان دانشگاه جامع علمي کاربردي واحد استان قزوين از بخش‌هاي مختلف مرکز آموزش علمي کاربردي بنياد شهيد و امور ايثارگران قزوين و امکانات آن بازديد کردند.

در اين بازديد، هيأت کارشناسي با بررسي پرونده‌هاي دانشجويان و اساتيد و بازديد از امکانات اين مرکز ميزان انطباق آن را با قوانين، ضوابط و آيين‌نامه‌هاي دانشگاه جامع علمي کابردي مورد ارزيابي قرار داده و از عملکرد واحدهاي مختلف اين مرکز ابراز رضايت کردند.

همچنين سرپرست دانشگاه جامع علمي کاربردي واحد استان قزوين با حضور در بين دانشجويان با آنان به گفتگو پرداخت و مسائل و مشکلات موجود را مورد ارزيابي قرار داد.

در ادامه اين بازديد، فتح‌طاهري در جلسه‌اي با غلامرضا حقايق‌پور سرپرست مرکز آموزش علمي کاربردي و مديرکل بنياد شهيد و امور ايثارگران استان قزوين و مديران مرکز، در خصوص روند جذب و آموزش دانشجويان، امکانات و تجهيزات آموزشي و دورنماي فعاليت‌هاي مرکز به گفتگو نشست.
 

ما را دنبال کنید در