واحد: آموزش | تعداد بازدید: 507 | تاریخ ارسال خبر: 1396/2/12
معاون دانشگاه علمي کاربردي استان قزوين:
وضعيت موجود مرکز بنياد شهيد رضايت بخش است
شواهد اوليه در ارزيابي انجام شده از مرکز آموزش علمي کاربردي بنياد شهيد و امور ايثارگران قزوين حاکي از آن است که در اين مرکز به وظايف، آئين نامه‌ها و دستوالعمل‌ها به خوبي عمل شده و وضعيت موجود رضايت بخش است.

به گزارش ايثار واحد قزوين، هيئت نظارت و ارزيابي دانشگاه جامع علمي کاربردي واحد استان قزوين با حضور در مرکز آموزش علمي کاربردي بنياد شهيد و امور ايثارگران قزوين از اين مرکز بازديد کرده و در جلسه‌اي به بحث و تبادل نظر با کارکنان مرکز بنياد شهيد پرداختند.

احسان‌اله لنکراني معاون آموزشي و پژوهشي مرکز آموزش علمي کاربردي بنياد شهيد و امور ايثارگران قزوين در اين جلسه با تبريک اعياد شعبانيه گفت: ماه شعبان، ماه رسول اکرم(ص) و ماه آماده سازي خود براي ورود به ماه پر برکت رمضان است.

وي با اشاره به ارزيابي انجام شده از مرکز، افزود: از مسوولان واحد استاني سپاسگزاريم که با نکته سنجي و ريز بيني به مسائل  ورود پيدا کرده، مشکلات موجود را شناسايي و به مراکز گوشزد مي‌کنند تا کيفيت ارايه‌ي خدمات آموزشي به دانشجويان ارتقا يابد.

رستمعلي معبودي معاون نظارت و ارزيابي دانشگاه جامع علمي کاربردي واحد استان قزوين در اين جلسه، با قدرداني از زحمات کارکنان مرکز بنياد شهيد قزوين، گفت: بحث آموزش همانند يک مثلث متساوي الاضلاع است که دانشجو، مدرس و برنامه ريزي درسي اضلاع آن را تشکيل مي‌دهند.

وي افزود: اگر هر يک از اين اضلاع با هم هماهنگ عمل نکنند، قطعا شاهد شکست آموزش خواهيم بود.

معبودي با اشاره به اينکه کار ما ارزيابي و بازديد است نه بازرسي، گفت: در بازرسي به دنبال نقص و يا تواقص هستيم در حاليکه در بازديد براي سنجش وضع موجود و مقايسه آن با وضع مطلوب هستيم.

 معاون نظارت و ارزيابي دانشگاه جامع علمي کاربردي واحد استان قزوين با اشاره به ارزيابي انجام شده، افزود: شواهد اوليه حاکي از آن است که در اين مرکز به وظايف، آئين نامه‌ها و دستوالعمل‌ها به خوبي عمل شده و وضعيت موجود رضايت بخش است.

دکتر روح‌اله يوسفي عضو هيئت نظارت و ارزيابي دانشگاه جامع علمي کاربردي واحد استان قزوين، نيز در اين جلسه با تبريک ايام، گفت: فعاليت مرکز آموزش بنياد شهيد و امور ايثارگران قزوين به صورت زيربنايي انجام شده و برنامه ريزي درسي، ارايه واحدها، سيستم نظارتي و آموزشي مطابق انتظار ما بود.

وي افزود: اين مرکز تغييرات بسيار خوب و ارزنده‌اي داشته و تبديل به يکي از بهترين مراکز استان شده است که اميدوارم شاهد پيشرفت‌هاي بعدي در اين مرکز باشيم.

ما را دنبال کنید در