واحد: آموزش | تعداد بازدید: 836 | تاریخ ارسال خبر: 1397/2/8
با هدف آشنايي با فعاليت‌هاي بنياد؛
درس کاربيني به 135 دانشجو ارايه شد
با هدف آشنايي با خدمات و فعاليت‌هاي بنياد، درس کاربيني به يکصد و 35 دانشجوي مرکز آموزش علمي کاربردي بنياد شهيد و امور ايثارگران استان قزوين ارايه شد.

به گزارش ايثار واحد قزوين، درس کاربيني به يکصد و 35 دانشجوي رشته‌هاي حسابداري، مديريت امور فرهنگي و مددکاري مرکز آموزش علمي کاربردي بنياد شهيد و امور ايثارگران استان قزوين ارايه شد.

ارايه‌ي اين درس به دانشجويان مقاطع کارداني و کارشناسي در اداره کل بنياد شهيد و امور ايثارگران استان قزوين صورت گرفت.
درس کاربيني با هدف افزايش آشنايي دانشجويان مرکز آموزش علمي کاربردي بنياد شهيد و امور ايثارگران استان قزوين به تناسب رشته‌هاي تحصيلي با نوع و نحوه‌ي خدمات و فعاليت‌هاي بنياد ارايه گرديد.
در اين درس، احسان‌الله لنکرني معاون فرهنگي و امور اجتماعي بنياد شهيد و امور ايثارگران استان قزوين گفت: خانواده‌هاي شهدا و ايثارگران حق بزرگي بر گردن ما دارند زيرا آنها عزيزترين کسان خود را تقديم انقلاب کردند.
وي افزود: همه‌‌ي ما مديون رشادت‌هاي جامعه ايثارگران هستيم و بايستي با ادامه دادن راه آنها در احياي اهداف آنها تلاش کنيم.
اين مسوول گفت: کارکنان بنياد توفيق خدمت به بهترين بندگان خداوند را دارند و در اين راستا از انجام هيچ تلاشي کوتاهي نمي‌کنند.
بعد از درس فوق، دانشجويان از واحدهاي مختلف بنياد شهيد و امور ايثارگران استان قزوين بازديد کرده و در جريان روند فعاليت‌هاي اين نهاد قرار گرفتند.

ما را دنبال کنید در