واحد: فرهنگي | تعداد بازدید: 1560 | تاریخ ارسال خبر: 1396/7/10

لزوم ثبت نام متقاضيان وام شهريه

موضوع : لزوم ثبت نام متقاضيان وام شهريه در پورتال دانشجويي صندوق رفاه دانشجويان براي نيمسال اول تحصيلي97-96

■ با عنايت به اينکه ارائه تسهيلات دانشجويي منوط به ثبت اوليه درخواست دانشجو در پورتال دانشجويي در سامانه صندوق رفاه دانشجويان مي­باشد، لذادانشجويان متقاضي وام مي­بايست نسبت به ثبت اطلاعات فردي و درخواست وام خود از تاريخ 15/07/96 لغايت 24/08/96 از طريق پورتال مذکور به آدرس www.swf.ir اقدام لازم را به عمل آورند.

ما را دنبال کنید در