آدرس مرکز: قزوين - خيابان فلسطين غربي - چهارراه عمران - پشت شهرداري منطقه 2 - کوچه مسکن يکم

کدپستي مرکز: 3413944431

شماره هاي تماس: 9-33342038-028 

   آدرس ايميل: eku@qazvin.isaar.ir

 سامانه پيامک: 500057500130


ما را دنبال کنید در