آشنايي با کارآفرينان مرکز:

1. محمدحسن رادمنش

دانشجوي رشته:

مدير شرکت توانمندسازان ايرانيان

موضوع کارآفريني: مبتکر در طراحي، ساخت و نصب دستگاه هاي هند کنترل بر روي انواع خودروهاي جانبازان و معلولين (گاز، ترمز و کلاج دستي)
تاريخ شروع طرح: از سال 1382
محل اجراي طرح: استان قزوين – شهرک صنعتي ليا - بلوار شهيد بهشتي - فاز 2 - پلاک 14

وب سايت: www.ktsi.ir

 

 

ما را دنبال کنید در