نام درس: نام استاد:
image
■ مديريت فرهنگي
استاد: احسان اله لنکراني

کارشناسي تربيت مبلغ قرآن کريم

 زمان بارگذاری: 1396/7/3

image
■ کاربرد کامپيوتر در تحقيقات اجتماعي
استاد: حسين يوسفي

کارداني کارداني

 زمان بارگذاری: 1396/4/20

image
■ شيوه هاي اطلاع رساني
استاد: حسين يوسفي

کارداني مديريت امور فرهنگي

 زمان بارگذاری: 1396/2/4

image
■ کاربرد فناوري اطلاعات
استاد: زهرا شعباني

کارداني حقوق

 زمان بارگذاری: 1396/1/16

image
■ کاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات
استاد: حسين يوسفي

کارداني عمومي

 زمان بارگذاری: 1395/11/16

image
■ خدمات الکترونيک
استاد: حسين يوسفي

کارداني عمومي

 زمان بارگذاری: 1395/11/16

image
■ حقوق اداري 1
استاد: غلامرضا حقايق پور

کارداني حقوق ثبتي

 زمان بارگذاری: 1395/8/11

image
■ شيوه هاي اطلاع رساني
استاد: زهرا شعباني

کارداني فرهنگي

 زمان بارگذاری: 1395/8/4

image
■ جامعه شناسي فرهنگي
استاد: احسان اله لنکراني

کارداني امور فرهنگي

 زمان بارگذاری: 1395/8/3

image
■ شبکه هاي اجتماعي
استاد: حسين يوسفي

کارشناسي امورفرهنگي

 زمان بارگذاری: 1395/7/27

image
■ وبلاگ نويسي
استاد: حسين يوسفي

کارداني امورفرهنگي

 زمان بارگذاری: 1395/7/27

image
■ برنامه ريزي اوقات فراغت
استاد: احسان اله لنکراني

کارشناسي امور فرهنگي

 زمان بارگذاری: 1395/7/18

image
■ برنامه سازي شبکه
استاد: حسين يوسفي

کارداني برنامه سازي کامپيوتر

 زمان بارگذاری: 1395/2/29

image
■ مباني سازمان و مديريت
استاد: احسان اله لنکراني

کارداني حسابداري

 زمان بارگذاری: 1395/2/21

image
■ کاربرد کامپيوتر در دفاتر اسناد رسمي
استاد: حسين يوسفي

کارشناسي حقوق ثبتي

 زمان بارگذاری: 1395/1/29


صفحه: 1 از 2

ما را دنبال کنید در