نام و نام خانوادگي : غلامرضا حقايق پور
مدرک تحصيلي: کارشناسي ارشد ( الهيات و معارف اسلامي -فقه و مباني حقوق )
سوابق اجرايي:

 

عنوان سمت دستگاه مربوطه تاريخ شروع تاريخ خاتمه
مسئول آموزش معلمان دانشگاه آزاد اسلامي تاکستان 1373/6/1 1373/11/30
مسئول کانون فرهنگي شاهد بنياد شهيد تاکستان 1374/7/1 1375/6/31
مسئول فرهنگي بنياد شهيد تاکستان 1375/7/1 1376/12/20
معاون(جانشين) بنياد شهيد تاکستان 1376/5/25 1376/12/20
سرپرست اداره بنياد شهيد تاکستان 1376/12/21 1377/10/10
رئيس اداره بنياد شهيد تاکستان 1377/10/11 1384/4/14
معاون پژوهش و ارتباطات فرهنگي بنياد شهيد و امور ايثارگران استان قزوين 1384/4/15 1391/3/31
سرپرست اداره بنياد شهيد و امور ايثارگران شهرستان قزوين 1391/1/15 1391/3/18
رئيس اداره بنياد شهيد و امور ايثارگران شهرستان قزوين 1391/3/18 1393/9/16
مديرکل بنياد شهيد و امور ايثارگران استان قزوين 1393/9/17 تا کنون
سرپرست مرکز مرکز آموزش علمي کاربردي بنياد شهيد و امور ايثارگران استان قزوين   تاکنون

ما را دنبال کنید در