بسيج لشگر مخلص خداست كه دفتر تشكيل آن را همه مجاهدان از اولين تا آخرين امضاء نموده اند. "امام خميني(ره)"

مسئول دفتر بسيج دانشجويي: آقاي جواد اصغري

حيثيت امروز نظام، تا حد زيادي مديون بسيج و حضور همه جانبه مردم در آن بوده است، حتي تصاحب قدرت جهاني اسلامي با بسيج همه جانبه و فراگير در جهان ميسر خواهد بود. به گفته امام راحل اين امر شدني است و بايد به دنبال تحقق يافتن آن بود.
اگر بخواهيم مفهوم بسيج و بسيجي را در ادبيات انقلاب اسلامي جستجو كنيم ، چاره اي جز بيان مراد حضرت امام (ره) از بسيج و بسيجي نداريم. در انديشه ايشان ، بسيج نهادي است اجتماعي با ابعاد متعدد. در اين نگرش بسيج ديگر صرفاً سازماني نظامي نيست كه فقط در زمان جنگ و براي دفاع در مقابل دشمن شكل گرفته باشد ، بلكه نهادي است وسيع و پاسخگوي نيازهاي اساسي و حياتي جامعه و با اجزاي ديگر نظام چنان هماهنگي و پيوند دارد كه انفصال آن از جامعه اسلامي متصور نيست.

بسيج در صورتي مي تواند نهادي جامع و شامل جهات متعدد و پايدار شناخته شود كه نيازهاي دايمي و باورها و ارزش هاي فرهنگي پديد آورنده آن به روشني تعريف شوند، اين نيازها ممكن است اقتصادي ، سياسي ، فرهنگي و يا نظامي باشند. 
به فرموده امام(ره) « بسيج شجره طيبه و درخت تناور و پر ثمري است كه شكوفه هاي آن بوي بهار وصل و طراوت يقين و حديث عشق مي دهد، بسيج مدرسه عشق و مكتب شاهدان و شهيدان گمنامي است كه پيروانش بر گلدسته هاي رفيع آن ، اذان شهادت و رشادت سر داده اند. بسيج ميقات پا برهنگان معراج انديشه پاك اسلامي است كه تربيت يافتگان آن ، نام و نشاني در گمنامي و بي نشاني گرفته اند.»

 

امام خميني(ره) مؤسس بسيج دانشجويي:

بسيج دانشجويي تنها تشکلي است که شخص امام(ره) با حکمت خود آن را تأسيس کرده اند و منشور فعاليت و اهداف و آرمان آن را ترسيم نموده اند. در ميان تشکل ها و گروه ها ، موردي را اينچنين سراغ نداريم. مسلماً تشکلي را که يک پير مسيحا نفس فرمان تشکيل آن را بدهد و خود طي پيامي به تبيين رسالت ها و وظايف آن مي پردازد قابل مقايسه با تشکل ها و گروه ها نيست.

 

اهداف بسيج دانشجويي طبق آيين نامه شوراي عالي انقلاب فرهنگي:

1- تحقق فرامين و رهنمودهاي حضرت امام خميني(ره) و مقام معظم رهبري(مد ظله العالي)
2- تقويت روحيه همياري و مسؤوليت پذيري
3- بسط فرهنگ و تفکر بسيجي
4- ايجاد آمادگي دفاع همه جانبه از دستاوردهاي انقلاب اسلامي در عرصه هاي گوناگون فرهنگي ، علمي و دفاعي

 

وظايف بسيج دانشجويي طبق آيين نامه شوراي عالي انقلاب فرهنگي:

1- جذب ، آموزش و سازماندهي دانشجويان داوطلب
2- آشنا ساختن دانشجويان با فرهنگ ايثار و شهادت و معرفي اسوه هاي انقلاب اسلامي و دفاع مقدس
3- همکاري در توسعه تحقيقات و پژوهشهاي فرهنگي علمي و دفاعي در راستاي پيشرفت و سازندگي کشور
4- حفظ و ارتقاي روحيه استکبار ستيزي در دانشجويان
5- برگزاري يادواره ها ، همايش ها، جشنواره ها و مسابقات مورد نياز
6- برگزاري دوره ها، اردوها و کلاسهاي فرهنگي، علمي و دفاعي
تبصره: دوره هاي علمي دفاعي در خارج از دانشگاه برگزار مي شود
7- انتشار جزوات و نشريات بسيج دانشجويي مطابق ضوابط مصوب شورايعالي انقلاب فرهنگي و دستورالعمل هاي ذيربط
8- همکاري با مسؤولان دانشگاه و تشکلهاي دانشگاهي طبق ضوابط و دستورالعمل هاي نيروي مقاومت بسيج

 

مدارک لازم جهت عضويت در بسيج:

  1. کپي صفحات شناسنامه
  2. کپي صفحات کارت ملي
  3. 2 قطعه عکس 3*4
  4. کپي کارت دانشجويي

ما را دنبال کنید در